Система за течна хроматография ECOM ECS05

ECS05 е аналитична градиентна течнохроматографска система. Този течен хроматограф има две разновидности на работно налягане – 400 bar и 600 bar.
Осемканалният детектор работи в диапазон от 200-800 nm и е с много ниски нива на шум, като предлата високоскоростно сканиране със скорост до 100 Hz.

Комуникацията между устройствата се осъществява чрез RS 232 или Ethernet (LAN). Всички модули се контролират от софтуер Clarity.

ECDA2800 UV-VIS PDA Детектор
Аналитичният диодно матричен детектор е с капацитета да измерва в до 8 дължини на вълните едновременно или да извърши пълно сканиране на спектралният диапазон 200-800 nm със скорост до 100 Hz. Софтуера Clarity SW дава възможност за 3D поддръжка. Нивото на шум е ±5×10-6 AU. Снабден е с четири аналогови изхода, два специални математически канала, а аналитична клетка AD 05 е включена.

ECO2080 Термостат с нагряване и охлаждане
Колонният термостат позволява прецизна стабилизация на температурата в диапазон от 0-80°C, чрез прецизна Пелтие технология. Може да събере до 3 хроматографски колони с дължина до 25 см.

ECP2010 Аналитична помпа
Тази изократна помпа работи с градиентен бокс ECB2004B като кватернерна градиентна помпа. Работните граници на дебита са 0,02-10,00 ml/min. Налични са варианти с работно налягане до 400 bar и 600 bar налягане. Софтуерът на модула включва фирмен и иновативен алгоритъм за обучение за потискане на пулсациите на помпата. Достъпни са разнообразни функции за тестване и диагностика.

ECB2004B Градиентна кутия с дегазер
Кутията е с достатъчно вместимост за мобилните фази и разтворители. Снабдена е с високоефективен вакуумен дегазер и четириканален градиентен клапан. До четири разтворителя могат да бъдат дегазирани едновременно. Четирикаланният клапан се управлява от аналитичната помпа.

L-3320 Автоматичен пробовземач
Автоматичният пробовземач осигурява отлична точност и линейност при инжектиране на пробите. Ниски нива на кръстосано замърсяване, интегрираният режим за взимане на пробите постига нулева загуба на обем, с автоматизирана проверка. Снабден с Rheodyne клапан, осигуряващ надежна работа

Течнохроматографски софтуер Clarity
Clarity Chromatography усправлява всички модули на течнохроматографската система. Отговаря на всички изисквания спрямо CFR21GLP.

.
Течнохроматографска система ECS05 е съставена от следните модули:
Pcs Description P/N
1 ECDA2800 Analytical UV-VIS PDA Detector ANW0000X
1 ECB2004B Gradient box with degasser ABA0000X
1 ECP2010 Analytical HPLC pump ACA0000X
1 ECO2080 Column oven with heating and cooling AOA0000X
1 Autosampler L3320 for 2×48 vials ARA03320
1 Clarity – Station for 1 instrument AP000C50
1 Clarity module for HPLC control AP000A24
1 Clarity SW module for AS control AP000A26
1 Module for PDA data Clarity (SW) AP000A29
1 Accessories for analyt. system series 2000 ASA00180
1 Accessories ECOM for AS Rigol L3320/L3320H ARA00180
Note: Column and computer are not included. PC system has to be equipped for handling 3 serial RS232 or 1 Ethernet port at least. Check also Clarity software requirements.

Направи запитване

  • 8 + 60 =